Nya Gården Forsa Bruk

Forsa Bruk

Forsa Bruk i Östra Vingåkers socken ligger en mil sydväst om Katrineholm. Forsa ligger där det bördiga sörmland med kuperade ekhagar övergår i mer skogsrika områden. Sjön Tisnaren med sitt fina vatten rinner genom Tislången vidare via Forsaån och Lillsjön. Vattenfallet vid Forsa gjorde att man redan på 1600-talet utnyttjade kraften och anlade en stångjärnahammare. Under 1700-talets senare del och under 1800-talet hade Forsa Bruk sin storhetstid genom släkten Indebetous ledning. Spiksmedja, stångjärnshammare, kvarn och såg gjorde att Forsa Bruk utvecklades till en by med skola, bostäder och butik. Verksamheten utökades med ett handpappersbruk runt 1820. Bruket i Forsa sysselsatte upp mot 100 personer vid 1800-talets slut. 

Forsa Bruks vackra herrgård med två flyglar från 1700-talets förra hälft är entrén till Forsa Bruk. I byn finns många hus med anknytning till bruket, inspektorsbostad, arbetarbostäder samt Nya Gården som blev huvudgård till pappersbruket från 1826.  Idag är Forsa Bruk en idyll. Husen från 1700 och 1800-talet, är alla varsamt renoverade och alla har tillgång till vattnet som omgärdar Forsa Bruk. Sjön Tisnaren rinner ut i Lillsjön, vidare ner i Spiksmedjesjön och vidare i Forsaån. Underbara bad kan intas i det fina vattnet alldeles intill huset. 

Gamla Gården, det första man ser när man svänger av i Forsa Bruk.