Nya Gården Forsa Bruk

Nya Gården

År 1826 var Nya Gården färdigbyggd. Fyra år hade det tagit att färdigställa huset , det var under förlovningstiden mellan sonen i familjen Indebetou och hans fröken Almgren. Nu fick de flytta in som nygifta.

Industrin hade utökats med ett handpappersbruk ca 1820. Industrin blomstrade under 1800-talet i Forsa Bruk och många människor var sysselsatta här. Fram till 1897 gjordes pappret med handkraft och ersattes 1897 av ett maskinpappersbruk som lades ner 1906. Viss tillverkning togs upp 1913 då man gjorde papp och konstläder, främst till s.k. unikaboxar.  Nya Gården har varit bostad för många människor. Med sitt unika läge med Lillsjön i väster och den lilla Spiksmedjesjön i öster är huset och gården omgiven av härliga platser att njuta på. Flygeln som är äldre än huset inramar gårdsplanen. Nya Gården är idag bostad åt familjen Bäckman.

 

Flygfoto över Forsa Nya Gården, Lillsjön och Tislången västerut. Till höger in bild syns husen:slaggkulan, Högåsen och Lillåsen.

Nya Gården var pensionat under en tid i början av 1900-talet. Att komma i bil till semester¨vistelsen var en lyx.

Pappersbruket byggdes öster om Nya Gården och var omfattande med flera störra byggnader, sågspånsbana mm.

Nya Gården med huvudbyggnad från 1826 och flygel från 1700-talet.

Västerut ligger Lillsjön vars vatten kommer från Tisnaren via Tislången, det är stor omsättning på vattnet som fortsätter i Forsaån till sjön Bjälken.

Stora huset i vinterskrud innan utbyggnad av veranda.

 1